300 de parlamentari

Către: Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 74 alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintez spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, însoţită de expunerea de motive.Iniţiator,
Deputat
Eugen Tomac

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la Legea pentru modificarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale PermanenteConstituţia României statuează faptul că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român, iar alegerea Camerelor Parlamentului – Camera Deputaţilor şi Senatul – se face prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale.În ceea ce priveşte numărul deputaţilor şi al senatorilor, acesta se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.La data de 22 octombrie 2009, Preşedintele României a emis Decretul pentru organizarea unui referendum naţional prin care a chemat poporul român să-şi exprime voinţa cu privire la două probleme de interes naţional: trecerea la un Parlament unicameral şi reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.Hotărârea Curţii Constituţionale a României nr. 37/2009 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 22 noiembrie 2009 şi la confirmarea rezultatelor acestuia a consemnat faptul că „la referendumul naţional din data de 22 noiembrie 2009 din totalul de 18.293.277 de persoane înscrise pe listele electorale permanente au participat la vot 9.320.240 de persoane, mai precis 50,94% din numărul persoanelor înscrise pe aceste liste. În ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea „Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?” s-au înregistrat următoarele rezultate:
c) numărul voturilor valabil exprimate pentru răspunsul „DA”: 7.765.573‎-83,31‎ %‎.”
În considerarea faptului că numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, alegerea acestora se face de către cetăţenii cu drept de vot, iar voinţa lor este suverană, pentru aplicarea rezultatului referendumului din 2009 privind reducerea numărului de parlamentari la 300, depunem prezenta propunere legislativă.Iniţiator,
Deputat Eugen Tomac

LEGE
pentru modificarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale PermanenteParlamentul României adoptă prezenta lege: Articol unic – alin. (2), (3) şi (5) ale art. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente publicată în Monitorul Oficial al României, cu numărul 553 din data de 24 iulie 2015, se modifică şi vor avea următorul cuprins:Art. 5(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 101.000 locuitori.(3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 203.000 locuitori.(5) Numărul de mandate pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaţilor, se determină prin raportarea numărului de locuitori ai fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin (2)- (4), la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul mandatelor de senator dintr-o circumscripţie electorală să fie mai mic de 2, iar cel de deputat, mai mic de 3.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU- ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU