Alegerea primarilor în două tururi de scrutin

Către : Biroul permanent al Camerei Deputaţilor
În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 74 alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintez spre dezbatere şi aprobare propunerea legislativă pentru modificarea art. 101 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, însoţită de expunerea de motive.

Iniţiator,
Deputat
Eugen Tomac

EXPUNERE DE MOTIVE

cu privire la Legea pentru modificarea art. 101 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali Alegerea sistemului de vot este corelată cu legitimitatea. Prezenta propunere legislativă vizează organizarea unui al doilea tur de scrutin între candidaţii clasaţi pe primele două locuri la primul tur al alegerilor pentru funcţia de primar, în situaţia în care niciun candidat nu a obţinut cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. Considerăm că revenirea la formularea legislativă anterioară, mai precis alegerea primarului în două tururi, conferă alesului o legitimitate care îi consolidează actul de guvernare locală.În primul rând, un sistem de vot trebuie să fie orientat către cetăţean şi să ofere formula optimă de reprezentare a sensibilităţilor politice existente. Alegerea primarului într-un singur tur reduce foarte mult caracterul reprezentativ al rezultatului electoral şi scade capitalul de identificare a electoratului cu alesul. Situaţia este cu atât mai problematică în cazul unui nivel ridicat de absenteism, care fragilizează actul de reprezentare.Prezentul sistem electoral elimină o etapă importantă din cadrul procesului electoral, anume etapa de rearanjare a comportamentelor politice pentru cel de-al doilea tur, în funcţie de rezultatele din primul tur. Din punct de vedere sociologic, cunoaştem faptul că alegătorii acordă un vot preferenţial în primul tur, optând pentru candidatul preferat, în timp ce în al doilea tur sunt mai susceptibili a acorda un vot utilitar, optând pentru candidatul cu cele mai multe şanse.Această reducere a posibilităţii alegătorului de a vota preferenţial poate avea două efecte perverse: creşterea absenteismului prin demobilizare, dar şi favorizarea partidelor mari având în vedere că un vot util nu este acordat de obicei partidelor mici.Astfel, alegerea primarilor dintr-un singur tur recompensează partidele mari, bine implementate la nivel local şi penalizează partidele mai tinere, cu un scor mediu la nivelnaţional. Acesta nu este singurul dezechilibru democratic. Legea favorizează monopolul unui competitor politic, spargerea acestui monopol fiind posibilă doar prin alianţe. În cazul alegerii într-un singur tur, este eliminată tocmai posibilitatea de creare a alianţelor între partide.Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Parlamentului României prezenta propunere legislativă.

Iniţiator,
Deputat
Eugen Tomac

LEGEpentru modificarea art. 101 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali Parlamentul României adoptă prezenta lege: Articol unic. Art. 101 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţie publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 20 mai 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie.
(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea voturilor valabil exprimate.
(3) În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea prevăzută la alineatul (2), se organizează un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care participă numai primii 2 candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur, respectiv candidaţii aflaţi în situaţie de balotaj. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU- ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU