CULTURĂ VIE, LIBERTATEA CULTELOR, PRESĂ LIBERĂ

Locul culturii românești în cultura mondială este slăbit de politizarea unor instituţii, așa cum s-a întâmplat, după 2012, cu Institutul Cultural Român.

Generaţiile tinere nu-şi mai caută repere în cultura naţională.

Multe resurse mediatice au fost acaparate de către grupuri de interese, care practică manipularea grosolană și subordonarea conștiinţei publice unor scopuri politice sau oculte.

CE SOLUŢII AVEM?

Statul și politica nu sunt creatori de artă, dar sunt responsabili de condiţiile în care artele înfloresc.

Vrem să îmbunătăţim condiţiile generale pentru promovarea privată a culturii prin fundaţii, patronaj și sponsorizări. În acest sens, vom redacta o lege a mecenatului.

Susţinem, de asemenea, promovarea limbii și culturii române, pentru a întări sentimentul național în țară și a crește prestigiul cultural al României în străinătate.

Vom depolitiza Institutul Cultural Român și vom sista restaurația mediocrității resentimentare.

Vom propune dezvoltarea sistemului de biblioteci publice și vom crea servicii virtuale, pentru a suplini, unde e cazul, lipsa publicațiilor tipărite.

Vom redacta o lege a patrimoniului, prin care vom interzice demolarea oricărei clădiri de patrimoniu.

Libertatea presei este un element esenţial al oricărei democraţii. Păstrarea diversităţii și a calităţii conţinutului media trebuie să fie o prioritate majoră. Pentru asigurarea independenţei presei, ne opunem oricărei intervenţii financiare, directe sau indirecte, a partidelor politice în presă și trusturi media.

Susţinem dreptul publicului de a cunoaște proprietarii media. Libertatea presei nu poate fi bazată pe opacitate şi monopol asupra mijloacelor.

Este nevoie de programe care să se adreseze și românilor, dar și străinilor, în particular pentru promovarea localităţilor cu un bogat patrimoniu cultural, arhitectural și folcloric.

Recunoaştem locul eminent pe care-l ocupă Biserica în cultura noastră. Statul va sprijini întreținerea patrimoniului istoric deţinut de cultele din România, parte valoroasă a moștenirii noastre arhitecturale și artistice.

Pledăm, pe de altă parte, pentru diversitate culturală, pentru o cultură vie, deschisă dialogului cu alte culturi.