EDUCAŢIE, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI CERCETARE PERFORMANTE

Educația precară este o sursă a sărăciei, corupției și infracționalității în societate.

Nu este vorba doar de subfinanțare, ci și de efectele negative ale unor practici precum copiatul, plagiatul, chiulul, indisciplina și corupţia, care sunt privite cu toleranță.

Meritul nu mai este singurul criteriu de notare a elevilor, nici de recrutare și promovare a profesorilor.

Imixtiunea politică și a intervenţiilor în promovarea profesorilor au afectat grav demnitatea acestora.

Performanța în sistemul național al Educației poate crește prin menținerea ierarhizării universităților pe baza criteriilor de calitate în cercetare, iar prestigiul învăţământului superior poate fi redobândit prin anularea titlurilor de doctor care au fost rezultat al plagiatelor.

Învățământul profesional este principala modalitate de reintegrare a tinerilor pe piața muncii.

Școala românească produce masiv șomeri cu diplomă pentru uz intern și specialiști de vârf pentru export.

Abandonul școlar, analfabetismul și accesul redus la studii superioare rămân fenomene îngrijorătoare.

Legea Educaţiei Naționale a pus în ordine, din punct de vedere administrativ și al arhitecturii sistemului, învăţământul din România, fiind create condiţiile pentru ca, de acum înainte, să se acţioneze exclusiv asupra procesului educativ, fără a se perturba stabilitatea sistemului. Nu este, din păcate, un rezultat ireversibil.

Legea Educației Naționale trebuie aplicată riguros.

Pe de altă parte, dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi comunicării, ca și apariţia reţelelor online, modifică structura relaţiilor sociale. Se profilează, astfel, o „societate civilă globală” şi, pornind de la aceasta, noi forme de socializare care pot fi sursă a creșterii coeziunii, încrederii și dezvoltării tehnologice. A sporit libertatea de expresie şi accesul neîngrădit la informaţie. Dar au apărut, astfel, şi noi ameninţări la adresa proprietăţii intelectuale, a intimităţii individului, a datelor sale personale şi a integrităţii personale. Sunt posibile atingeri ale dreptului la demnitatea umană din pricina internetului.

CE SOLUŢII AVEM?

Din toate aceste rațiuni, educația, formarea profesională și cercetarea sunt priorități ale politicilor publice promovate de partidul politic Mișcarea Populară.

Sprijinim creșterea atractivităţii carierei didactice printr-o formare de calitate, o selecţie justă și, mai ales, o răsplată adecvată printr-un buget pe măsură.

Susţinem definirea unui profil optim al elevilor la finalul fiecărui nivel de studii (cadrul de referinţă curricular).

Susţinem inovaţiile pedagogice, în primul rând în formarea pe tot parcursul vieţii.

Vom acţiona pentru refacerea învăţământului profesional, pentru ca piaţa muncii să orienteze proiectarea şi gestionarea sistemului de educaţie.

Vrem o educaţie secundară cu o structură mai flexibilă, care să corespundă intereselor, motivaţiilor și performanţelor foarte diverse ale elevilor. Vom combate inechitatea școlară, abandonul școlar și analfabetismul, în special la sate.

Vom promova standarde academice riguroase, proceduri de concurs și promovare cu evaluatori internaționali. Doar astfel vom putea integra în universități tinerii cu studii în străinătate, discriminați de solidaritatea mediocrității.

Bugetul universităţilor va ține seama de performanţă, calitate și capacitate.

Susţinem constituirea unui număr de universităţi de elită, pentru a putea participa cu şanse la competiţia globală a cercetării.

Vom crea institute de studii avansate cu dotări, salarii și burse de nivel european, pentru a păstra în țară profesorii și cercetătorii de vârf.

Respectul pentru democraţie și pentru statul de drept trebuie transmis în mod constant în timpul parcursului formativ.

Sprijinim accesul cât mai liber și responsabil la resursele de date oferite de internet.

Susţinem nevoia de a profita la maximum de pe urma tehnologiei informaţiei. De pildă, dezvoltarea tehnologiilor comunicării ar putea avea un impact profund asupra proceselor politice, prin creșterea gradului de informare în beneficiul cetăţeanului.

Susţinem utilizarea internetului pentru resurse de învăţare și orientare școlară, dar şi ca agregator de informaţii publice relevante. E nevoie, însă, de comportament online responsabil.