Eugen Tomac: „Criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus ne obligă să regândim sistemul de sănătate”. PMP propune un Pact Național pentru Sănătate.

Recomandat Eugen Tomac: „Criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus ne obligă să regândim sistemul de sănătate”. PMP propune un Pact Național pentru Sănătate.

Eugen Tomac, președintele PMP, susține că această criză sanitară provocată de pandemia cu Covid-19 obligă la regândirea sistemului de sănătate. Astfel, PMP propune un Pact Național pentru Sănătate.

„‼ Criza sanitară provocată de pandemia de coronavirus a evidenţiat slăbiciunile uriaşe ale sistemului de sănătate din România. Cauzele sunt multiple: subfinanţare, lipsa unei strategii coerente, legislaţia deficitară, politizarea excesivă sau tradiționala practică românească a ascunderii gunoiului sub preş.

Tocmai de aceea, am propus liderilor partidelor din România un Pact Național pentru Sănătate ?? ?? ?? și o foaie de parcurs, în 10 pași, pentru ca sistemul sanitar din țara noastră să reuşească să ofere servicii de calitate cetățenilor, dar mai ales, să poată face față unor crize similare sau mai grave decât cea pe care o avem de înfruntat astăzi.

Concret, Pactul Naţional pentru Sănătate trebuie să aibă în vedere:
✅ Creşterea alocărilor bugetare pentru Sănătate gradual până la atingerea nivelul mediu din UE până în anul 2025. Cheltuielile pentru Sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE, atât pe cap de locuitor (1.029 EUR, media UE fiind de 2.884 EUR), cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE);

✅ Crearea unei comisii parlamentare speciale pentru modificarea şi modernizarea legislaţiei în domeniul Sănătăţii, plecând de la proiectul de lege privind reorganizarea și funcționarea sistemului de sănătate, proiect elaborat de cei mai buni specialiști în Sănătate pe care îi are România (proiectul se anexează);

✅ Construirea a 8 spitale regionale cu fonduri europene în cadrul exerciţiului financiar 2021 – 2027;

✅ Investiţii substanțiale în modernizarea spitalelor;

✅ Dotarea cu echipamente performante a tuturor spitalelor judeţene, municipale, orăşeneşti şi a celor care tratează diferite specialități medicale;

✅ Elaborarea unui sistem de remunerare corectă pentru personalul medical adaptat la standarde europene, pentru stoparea exodului către Vestul Europei;

✅ Instruirea și perfecţionarea continuă a personalului medical în contextul progreselor științifice realizate în domeniu;

✅ Dezvoltarea capacităţii de producţie de medicamente în România;

✅ Finanțarea cu prioritate a Institutului Cantacuzino; refacerea în cel mai scurt timp a capacităţii României de a produce vaccinuri;

✅ Alocări speciale de 0,5% din PIB pentru cercetare medicală.

Am identificat și sursa de finanțare a acestor măsuri: împrumuturi publice.
În condițiile în care, la nivelul UE, s-a decis suspendarea Pactului de Stabilitate şi de Creştere până la 31 decembrie 2020, pentru prima dată România are șansa să se împrumute pentru a finanța investiții în sănătate (cum ar fi construirea și modernizarea spitalelor, operaționalizarea Institutului Cantacuzino etc), deci nu pentru consum.

Aceste măsuri trebuie elaborate de factorii politici în parteneriat cu specialiști de renume în domeniul sănătății, cu asociații patronale și sindicale, cu universități, ONG-uri și companii care acționează în domeniul sănătății.

Punerea în aplicare a acestui decalog din Pactul Naţional pentru Sănătate ar garanta îmbunătăţirea considerabilă a sistemului sanitar din România ?? ?? ??: o speranţă de viaţă mai mare, servicii de mai bună calitate, tratamente performante, sustenabilitate.

‼ Pentru a reuși este nevoie de voință politică, de respect și asumarea cu seriozitate a acestor angajamente întru apărarea sănătății cetățenilor pe care avem datoria să îi reprezentăm.”, a transmis Eugen Tomac.

Bottom