MEDIU CURAT ŞI INDEPENDENŢĂ ENERGETICĂ

În România, preocuparea pentru mediu rămâne marginală. O explică, măcar parţial, lipsa de educaţie referitoare la protecţia mediului. Pe de altă parte, ne lipsesc strategiile pe termen mediu şi lung în ceea ce privește exploatarea bogăţiilor solului.
Se adaugă numeroase ezitări în politica energetică, astfel încât atingerea independenţei energetice a României e încă un deziderat, nu o realitate.
Cu câteva excepţii, politicile nu sunt evaluate nici din perspectiva respectului pentru mediu, nici din cea a consumului de energie.
Sunt neglijate schimbările climatice, concurenţa pentru resurse energetice, ca şi influenţa pe care acestea o au deja asupra economiei.
CE SOLUŢII AVEM?
În privința mediului și energiei, principiile noastre sunt:
1. Pământul nu ne aparține: l-am primit moștenire și suntem datori să-l predăm generațiilor viitoare în stare mai bună, nu mai proastă;
2. Dezvoltarea care distruge mediul nu este acceptabilă;
3. Ecologismul e o dogmă de stânga; pe noi ne interesează mediul, nu instrumentalizarea lui ideologică sau pseudoștiințifică;
4. Tăierile de păduri trebuie reduse la limite raționale și controlate strict;
5. Corupția din silvicultură și traficul cu certificate de mediu trebuie să înceteze;
6. Exploatarea resurselor nu este acceptabilă dacă implică riscuri ecologice;
7. România are capacitatea să devină independentă energetic; nu ne temem de energia nucleară și vom explora surse noi de energie, respectând mediul.
Vom acționa pentru ameliorarea calităţii aerului, garantarea unei ape de calitate, continuarea eforturilor pentru o gestiune optimă a deșeurilor, aplicarea
principiului precauţiei în privinţa undelor electromagnetice şi reducerea poluării fonice.
Pledăm pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în condiţiile definite în strategiile Uniunii Europene.
Susţinem protejarea patrimoniului natural şi a biodiversităţii, prin promovarea utilizării și a dezvoltării tehnologiilor care respectă mediul, în principal în domeniul transportului.
Încurajăm creşterea suprafeţei domeniului forestier. Este necesară o strategie de reîmpădurire și consolidare a fondului silvic.
Susţinem un sistem energetic axat pe trei obiective: (1) independenţă energetică; (2) impact limitat asupra mediului; (3) energie la un preţ accesibil pentru toţi, cetăţeni şi societăţi comerciale.
Sprijinim construcţia de centrale nucleare.
Susţinem politica UE în domeniul energiei (energie din surse regenerabile, dezvoltarea energiei eoliene, centrale hidroelectrice și energie fotovoltaică).
Suntem de acord cu consolidarea independenţei energetice prin diversificarea surselor de furnizare a energiei şi prin promovarea unei pieţe unice europene.
Încurajăm crearea de locuri de muncă „verzi”, fără afectarea competitivităţii.
Exploatarea resurselor naturale și energetice ale ţării nu trebuie să afecteze siturile arheologice şi nici potenţialul turistic.
Urmărim mai buna protecție a cetăţenilor și a infrastructurii în faţa dezastrelor naturale sau provocate de om.