STAT DE DREPT SUPLU ȘI PUTERNIC

La mai bine de două decenii de la căderea comunismului, statul român este angajat în reforme structurale indispensabile, dar care sunt subminate de inerția unor politici și mentalități ale regimului de dinainte de 1989.

Statul paternalist îngrădește libertatea de întreprindere și de asociere, sufocă și taxează excesiv munca, inițiativa și creația.

Partidele politice se simt responsabile mai degrabă faţă de stat, decât faţă de societate. Obiectivele lor politice nu sunt realiste, fiindcă nu sunt bazate pe un set de valori; legile sunt stufoase, neclare şi orientate spre interese partizane.

CE SOLUŢII AVEM?

Considerăm că regimul politic trebuie să fie obiectul unui consens, care să respecte voinţa cetăţenilor. Dacă 85% dintre români decid, într-un referendum valid, că e nevoie de un parlament unicameral cu maximum 300 de membri, clasa politică trebuie să adopte această soluţie de reformare a regimului.

Susţinem implicarea democratică la toate nivelurile, prin extinderea democraţiei directe, pentru a oferi cetăţenilor mai multă libertate de alegere și mai multe oportunităţi de a-și exprima voința politică. În acest sens, încurajăm consultările prin referendum, dar şi facilitarea iniţiativelor legislative ale cetăţenilor, ca şi orice sistem online de exprimare a petițiilor civice.

Susţinem un stat suplu și eficient, puternic prin autoritatea sa, adică:

1. Stat care se ocupă cu precădere de funcțiile suverane (apărare, siguranță naţională, ordine, politică externă, monedă) și intervine doar subsidiar în restul domeniilor;

2. Parlament eficient;
3. Administrație modernă și depolitizată;

4. Statul trebuie să-și mențină monopolurile numai în domeniile strategice, lăsând loc concurenței libere în celelalte sectoare;
5. Reglementări minimale și legislație clară;
6. Reducerea fiscalității și a supraimpozitării muncii.
Vom depolitiza statul, adoptând drept regulă generală numiri politice exclusiv la nivel de ministru şi secretar de stat, precum și cabinetele acestora.

Dorim un serviciu public eficient, organizat potrivit principiului subsidiarităţii.
Respingem ideea de stat care reglementează fiecare aspect al vieţii umane.