EUROPA, ATLANTISM, ROMÂNII DIN STRĂINĂTATE

CE SOLUŢII AVEM?

  1. Politica externă a României trebuie să valorifice apartenenţa la UE şi NATO şi să confere substanţa suplimentară reţelei de parteneriate;
  2. Politica externă a României trebuie să fie articulată la nivelul intereselor de securitate şi economice, înţelegând că securitatea şi prosperitatea unei naţiuni sunt strâns legate între ele;
  3. Mişcarea Populară susţine o politică externă activă, profesionistă, precum şi promovarea valorilor noastre naţionale recunoscute universal;
  4. Politica externă trebuie corelată, în materie de obiective şi priorităţi, cu politica de securitate și apărare într-o viziune integratoare.

Mişcarea Populară va acţiona pentru realizarea obiectivelor internaţionale ale României şi pentru asigurarea cu prioritate a protecţiei intereselor cetăţenilor săi.

Obiective ale politicii externe promovate de Mişcarea Populară:

1. Protejarea şi promovarea intereselor României şi ale cetăţenilor săi din punct de vedere politic, de securitate, economic, social şi cultural;

2. Consolidarea rolului decizional al României în Uniunea Europeană şi NATO şi valorificarea, cu mai mare eficacitate, a beneficiilor care decurg din statutul României de stat membru al celor două structuri;

3. Consolidarea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI cu Statele Unite ale Americii, precum şi a parteneriatelor strategice cu Marea Britanie şi Polonia;

4. Promovarea şi susţinerea, prin acţiune fermă şi cuprinzătoare, a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova, precum şi a sentimentului pro-românesc, la nivelul societăţii din Republica Moldova, cu scopul realizării dezideratului comun al unirii celor două state;

5. Implicarea României atât în Balcanii de Vest, dar mai ales în Vecinătatea Estică, atât pentru asigurarea securităţii naţionale, cât şi în scopul promovării valorilor europene şi euro-atlantice, vizând accelerarea procesului de integrare europeană şi euro-atlantică;

6. Promovarea sistematică a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor/comunităţilor româneşti din statele din vecinătatea României, în conformitate strictă cu standardele europene, precum şi cu valorile fundamentale care guvernează societăţile democratice;

7. Consolidarea parteneriatelor pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani şi promovarea de noi parteneriate în regiunea extinsă a Mării Negre, inclusiv în Caucazul de Sud şi Asia Centrală;

8. Promovarea dimensiunii economice a politicii externe, prin atragerea de investiţii străine şi promovarea produselor şi companiilor româneşti pe pieţele externe.

Mişcarea Populară îşi reafirmă angajamentul față de proiectul european, fiind ferm convinsă de superioritatea modelului politic, economic şi de securitate al UE. Europa poate garanta prosperitatea şi securitatea tuturor cetăţenilor ei și, în acest sens, Mișcarea Populară propune următoarele direcții de acțiune:

1. Afirmarea rolului României în cadrul UE:

– Consolidarea guvernanţei economice, a Uniunii Economice şi Monetare;
1- Susţinerea pe mai departe a politicii agricole comune şi a politicii de coeziune în cadrul Uniunii Europene;

2- Finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, fără condiţionalităţi politice, prin îndeplinirea criteriilor care au stat la baza creării acestui Mecanism;

3- Aderarea României la spaţiul Schengen pe baza îndeplinirii standardelor acquis-ului Schengen și fără condiționalități politice;

4- Implementarea Strategiei Europene a Dunării prin promovarea proiectelor privind infrastructura, transportul şi interconectarea pieţei energetice;

5- Promovarea Sinergiei Mării Negre şi a Parteneriatului Estic în susţinerea obiectivelor strategice ale României în Vecinătatea Estică;

6- Adoptarea unei Strategii Europene a Mării Negre;

7- Continuarea demersurilor în statele membre care menţin restricţii, dar şi la Comisie şi Parlamentul European, astfel încât drepturile cetăţenilor români, în calitate de cetăţeni europeni, să fie pe deplin respectate;

8- Susţinerea politicii de extindere a UE, cu accent pe Balcanii de Vest, cu luarea în considerare a respectării depline a condiţiilor de aderare, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţii române.

9- Rezolvarea crizei refugiaţilor prin afirmarea principiului solidarităţii europene şi a valorii Tratatelor constitutive ale UE. Respingerea principiului impunerii cotelor obligatorii.

10- Mişcarea Populară susţine consolidarea profilului de stat aliat european cu vocaţie transatlantică, cu rol stabilizator şi predictibil în regiune.

11- Contribuţia la reformarea continuă a Uniunii Europene prin creşterea gradului de integrare a statelor membre până la realizarea Statelor Unite ale
Europei.

2. Afirmarea rolului României în cadrul NATO prin:

1- Dezvoltarea sistemului NATO de apărare antirachetă, ca misiune importantă a Alianţei, pe baza principiului indivizibilităţii securităţii Aliaţilor;

2- Afirmarea NATO ca forum de consultări între Aliaţii europeni şi America de Nord, pe baza susţinerii întăririi legăturii transatlantice între Aliaţi;

3- Consolidarea prezenţei regionale a NATO, mai ales în regiunea extinsă a Mării Negre;
1- Susţinerea politicii „uşilor deschise”, promovând continuarea extinderii Alianţei în Balcanii de Vest şi în Vecinătatea Estică;

2- Promovarea unei relaţii pragmatice între NATO şi Rusia, cu respectarea deplină a principiilor şi valorilor aliate;

3. Parteneriatul Strategic cu SUA reprezintă dimensiunea fundamentală a politicii externe şi de securitate a României.

1 Mişcarea Populară consideră că acest parteneriat trebuie să intre într-o nouă fază, în care excelenta cooperare în domeniul politico-militar şi de securitate trebuie să fie completată cu o dinamică pozitivă a domeniilor de cooperare economică, la nivel social, cultural şi interuman;

2 Mişcarea Populară susţine necesitatea operaţionalizării Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, urmărind valorificarea deplină a perspectivelor de cooperare deschise de aceasta.

3 Includerea României în programul Visa Waiver, în contextul promovării şi adoptării în SUA a noii legislaţii în domeniu.

4. Continuarea procesului de consolidare durabilă a relaţiei bilaterale cu Republica Moldova, cu valorizarea identităţii istorice, culturale, lingvistice, economice şi de securitate.

Mişcarea Populară susţine necesitatea:

1 Apropierii între cele două state pe teritoriul cărora trăieşte un singur popor, în scopul realizării dezideratului unionist;
2 Sprijinirii Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Acordului de
Asociere cu UE şi a Acordului de comerţ liber aprofundat şi cuprinzător;

3 Continuării asistenţei bilaterale şi internaţionale, în special a celei europene şi a SUA; acordarea de sprijin pentru stabilizarea macroeconomică;

4 Implementării Planului de Acţiune, semnat la 3 martie 2012, pentru aplicarea Declaraţiei Comune de instituire a unui Parteneriat Strategic între România şi Republica Moldova;
5 Deplinei interconectări pe gaze şi energie electrică;

6 Creşterii numărului de burse acordate tinerilor din Republica Moldova pentru studii liceale şi universitare.

5. Fructificarea parteneriatelor României în plan bilateral şi multilateral, precum şi a altor relaţii de importanţă strategică

Dezvoltarea relaţiei strategice cu Germania, Franţa şi Italia, pe baza excelentelor relaţii economice şi strategice cu aceste state.

Parteneriatul strategic cu Polonia va fi consolidat, pe baza intereselor convergente ale celor două state în cadrul UE, NATO şi în Vecinătatea Estică.

În cadrul parteneriatului cu Turcia se va pune accentul pe maximizarea intereselor comune în cadrul NATO, a necesităţii transformării regiunii Mării Negre într-un spaţiu de securitate, prosperitate democratică şi stabilitate. Cooperare trilaterală informală iniţiată de România, împreună cu Polonia şi Turcia, în anul 2012, va fi intensificată şi extinsă la nivelele superioare de decizie.

6. Mişcarea Populară susţine necesitatea intensificării implicării României în Balcanii de Vest (prin susţinerea, în cadrul UE şi prin expertiză acordată în plan bilateral, a perspectivei europene a statelor din această regiune) şi cu precădere în Vecinătatea Estică – zona extinsă a Mării Negre, în Caucazul de sud şi Asia Centrală. Aceasta trebuie să răspundă atât potenţialului de dezvoltare a relaţiilor dintre UE şi partenerii săi, cât şi provocărilor speciale pe care le indică aceste vecinătăţi.

7. Mişcarea Populară susţine necesitatea implicării mult mai active a tuturor instituţiilor romaneşti, atât în procesul de stabilizare a situaţiei din Siria şi Irak, cât şi perioada de reconstrucţie post-conflict.

8. În raport cu statele Caucazului de Sud şi Asia Centrală, România va urmări menţinerea şi consolidarea cursului ascendent în dialogul politic al României în regiune:

1 Parteneriatul strategic cu Azerbaidjan va fi promovat în continuare cu prioritate.

2 România va continua să sprijine aspiraţiile europene şi euroatlantice ale Georgiei.

9. România va urmări stabilizarea unei relaţii predictibile, pragmatice, în paradigma constructivă corespunzătoare intereselor comune cu Federaţia Rusă. România va continua să încurajeze şi să promoveze dialogul în cadrul Consiliului de Parteneriat Permanent UE-Rusia şi va folosi inclusiv oportunităţile create de Parteneriatul pentru Modernizare dintre Uniunea Europeană şi Rusia.

10. Mişcarea Populară susţine necesitatea dezvoltării dimensiunii economice a politicii externe româneşti, atât prin susţinerea prezenţei firmelor româneşti la nivel global, dar şi pentru atragerea de investiţii în România, cu accent pe semnalarea oportunităţilor de afaceri, atragerea de investitori străini, promovarea produselor româneşti.

11. Mişcarea Populară consideră că este necesară susţinerea activă a intereselor strategice directe ale României în ceea ce priveşte securitatea energetică. Va fi promovată susţinerea unui ritm alert al interconectărilor de reţele de energie între România şi vecinii ei, precum și atragerea UE într-un proces decizional serios, prin care să se realizeze dezideratul independenței energetice, eliminându-se, astfel, pericolul folosirii coridoarelor de energie ca factor de presiune.

12. Mişcarea Populară susține introducerea votului prin corespondență.

13. România va acorda sprijin pentru promovarea identității culturale și lingvistice românești în comunitățile din imediata vecinătate și diaspora.