FAMILII SĂNĂTOASE ȘI PROSPERE

Considerăm că „familia este de neînlocuit ca instituţie în care dragostea şi bunătatea, simpatia şi solidaritatea umană sunt preţuite şi cultivate, unind astfel generaţii diferite. Este locul unde părinţii, copiii și bunicii asumă responsabilităţi şi sunt solidari unii faţă de ceilalţi. Familiile puternice sunt parte a soluției pentru ca structura populației să fie sursă a dezvoltării, nu barieră pentru aceasta.” Temele de reflecție propuse mai jos sunt compatibile și izvorăsc din preocupările curentului de centru-dreapta european.

CE SOLUȚII AVEM:

1. Soluții sustenabile pentru redresarea demografică și creșterea natalității;

2. Identificarea celor mai bune forme de recunoaștere (inclusiv prin facilități fiscale) a plusvalorii sociale obținută ca urmare a participării părinților și bunicilor la educația copiilor și la îngrijirea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități în sânul familiei;

3. Ameliorarea acceptării sociale și o evoluție favorabilă în viață a copiilor cu dizabilități;

4. Încurajarea păstrării tradiției societății românești de a îngriji vârstnicii în sânul familiei, mai ales în contextul mobilității geografice sporite;

5. Stabilirea unui echilibru optim între activitatea profesională, pe de o parte, şi îngrijirea familiei, pe de altă parte, armonizarea muncii remunerate cu viața de familie;

6. O participare mai îndelungată în procesul muncii, împreună cu mai mult timp pentru îngrijirea şi educaţia copiilor, precum și îngrijirea vârstnicilor;

7. Includerea prioritară a problemelor legate de familie (educația copiilor și îngrijirea vârstnicilor cât mai aproape de familie) în agendele de dezvoltare locale, regionale, naţionale, europene;

8. Reducerea efectelor negative ale migrației externe și menținerea legăturii cu familia și cu România de către migranții români;

9. Compensarea și prevenirea plecării resursei umane calificate, precum medicii sau inginerii înalt specializați;

10. Dezvoltarea condițiilor de viață din zonele de migrație ale României pentru a facilita întoarcerea acasă a emigranților;

11. O politică de imigrație şi de acordare a cetăţeniei care să favorizeze românii din jurul frontierelor naţionale;

12. Speranţa de viaţă a românilor este în creştere. Gestionarea, în mod sustenabil, a consecinţelor acestui fapt pentru sistemul de pensii şi asigurări medicale;

13. Soluții acceptabile din punctul de vedere al calității vieții, astfel încât raportul de astăzi dintre populaţia angajată în câmpul muncii şi cea aflată la pensie să fie cât mai mare;

14. Creșterea speranței de viață și a calității vieții face inevitabilă pe termen lung creșterea perioadei totale de muncă din decursul vieţii unei persoane. Este nevoie de soluții pentru ca acest lucru să ducă la creșterea calității vieții; una dintre aceste soluții este creșterea competitivității;

15. Politici optime pentru a avea un pachet generic de servicii de sănătate disponibile pentru toți cetățenii României și servicii specializate suplimentare pentru cât mai mulți;

16. O modalitate optimă de definire a rețelei medicale, astfel încât să fie asigurat un serviciu medical de proximitate și, în același timp, să dezvoltăm centre zonale ultramoderne;

17. Un modul optim de implicare a operatorilor privați pe piața asigurărilor și a serviciilor medicale, pentru a crește calitatea serviciilor adresate cetățeanului, concomitent cu limitarea risipei și eliminarea corupţiei;

18. Politici eficiente pentru a opri exodul medicilor din România;

19. Mijloace optime pentru a promova stiluri de viaţă sănătoase şi dezvoltarea serviciilor medicale preventive;

20. Politici pentru a avea oameni sănătoşi, activi pentru o perioadă cât mai lungă de timp;

21. Îmbunătățirea comunicării pe teme medicale, mai ales în mediile cu grad de educație scăzut.